Før kristendommen - digtning og livssyn i vikingetiden

Författare
Preben Meulengracht Sørensen
(Preben Meulengracht Sørensen, Gro Steinsland)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1990 Danmark, København 148 sidor. : ill. 87-00-79194-6