Fågeln med guldskrinet - folksagor

Författare
(Samlade och upptecknade i Skåne av Eva Wigström utgivna av Nils-Arvid Bringéus.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken, Norden 1985 Sverige, Höganäs, Malmö 282 sidor. 24 cm