Får kunden rätt kvalitet till utomhusbygget? - marknadsutvärdering av trä för utomhusbruk

Författare
(Ingvar Johansson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska träskyddsinstitutet 2005 Sverige, Stockholm 28 sidor. : färgill.