Företagandets internationalisering - välfärdshot eller framstegsgaranti?

Författare
(I samarbete med TCO, Tjänstemännens centralorganisation.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Seelig, Berling 1973 Sverige, Stockholm, Solna, Lund 167 sidor.