Förlängda perspektiv i dagens kulturdebatt - rapport från kontaktkonferens på Österströms bruk i Medelpad den 1-3 november 1957

Författare
(Konferensen arrangerad av Fredrika-Bremer-förbundets kretsar i Härnösand, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund på initiativ av Karin Westman Berg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förb. 1957 Sverige, Härnösand 72 sidor. : ill.