Förteckning öfver framl. öfver-intendenten och riddaren Pehr Tham's till Dagsnäs efterlemnade samling af böcker, taflor, gravurer, handteckningar, m.m. som kommer att försäljas på bok-auctions-kammaren i Stockholm, den februarii och - följande dagar år 1822. Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1821

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Nestius 1821 Sverige, Stockholm 82 sidor. 8:o(4).