FIB:s bok om svampar och annan gratismat

Författare
Bengt Cortin
(Bengt Cortin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild 1943 Sverige, Stockholm 71 sidor. ill. (vissa i färg)