FK, Gramsci och Den nya människan

Författare
Magnus Wennerhag
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund University 2016 Sverige, Lund