FN - globalt uppdrag Suppl. 1995-2000 - fakta, historia, framtid

Författare
(Lars Eriksson, Birger Halldén)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion i samarbete med Svenska FN-förb. och SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) 2000 Sverige, Stockholm 108 sidor. : färgill. 91-7294-067-0, 91-26-94330-1
Utbildningsradion i samarbete med Svenska FN-förb. och SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle 1995 Sverige, Stockholm, Finland 368 sidor. ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (huvudsakligen i färg), tab. 27 cm
Utbildningsradion i samarbete med Svenska FN-förb. och SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) 1995 Sverige, Stockholm 32 sidor. 26 cm 91-7294-053-0, 91-26-94330-1
Utbildningsradion i samarbete med Svenska FN-förb. och SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) 1995 Sverige, Stockholm 32 sidor. 91-26-95910-0, 91-26-94330-1