Fabelbruk i svensk tidigmodernitet - en genrehistorisk studie

Författare
Erik Zillén
(Erik Zillén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Makadam, Bulls Graphics 2020 Sverige, Göteborg, Stockholm, Halmstad 671 sidor illustrationer 25 cm 978-91-7061-298-5