Fabriksarbetareförbundets avd. 3 100 år - 1885-1985

Författare
(Har sammanställts av Max Lundgren Olavi Laurila har bidragit med arkivmaterial)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. 1985 Sverige, Malmö 80 sidor. : ill. 21 cm