Fabula Theoderici Veronensis Svecica. E codice vetusto bibl. reg. Holm. nunc primum edita. Cujus particulam primam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p. p. Agathon Hammarsköld nob. Ostrogothus stip. ord. equestris. In aud. Gustav. die XII Junii MDCCCXXXIII H. a. m. s

Författare
Erik Gustaf Geijer
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1833 Sverige, Upsaliæ Excudebant Regiæ Acadmiæ typographi [4], 8 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan