Fabula Theoderici Veronensis Svecica. E codice vetusto bibl. reg. Holm. nunc primum edita

Originaltitel
Didrik av Bern
Författare
Erik Gustaf Geijer
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1833 Sverige, Upsaliæ 18 sidor.