Facies humana, ob dissimilitudinem, providentiae divinae index, dissertatione graduali breviter delineata, quam adprobante ampliss. facult. philosoph. in reg. acad. Upsal. sub praesidio ... Matthiæ Asp ... publicæ bonorum disquisitioni modeste sistit ... Axelius Pet. Luth, West-Gothus. Ad diem 3 Junii an. MDCCXXXVII, in audit. Gustav. maj. Horis, ante meridiem, solitis

Författare
Matthias Asp
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1737 Sverige, Literis Höjerianis [4], 23 [1] sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan