Facket och verktygen

Författare
Eeva Seppälä
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska målareförb. 1986 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill. 24 cm 970887-1-4 (Invalid)