Fackföreningsrörelsen och EEC

Författare
Villy Bergström
(Villy Bergström, Olle Svenning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Wilhelmsson 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 240 sidor., [4] pl.-bl. ill.