Facklig verksamhet för officerarna

Författare
(Redaktion: Lennart Pernstam och Johan Molin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens försvarshistoriska museer, Abrahamsons tr. 2001 Sverige, Stockholm, Karlskrona 225 sidor. ill. 31 cm