Fackligt på schemat

Författare
Lars Wallin
(Ms: Lars Wallin och Thomas Engström samt arbetsgrupp inom SSEF och SHSTF teckningar: Åsa Lindberg-Sand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförb., Sv. sjuksköterskeelevers förb. 1981 Sverige, Stockholm 40 sidor. : ill. 30 cm