Fader Fouras sista gåta

Författare
Mattias Leivinger
Genre
Humor, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hoi Förlag 2014 Sverige 978-91-7557-056-3