Fader: okänd : En berättelse från 1700-talets senare del

Författare
Alice Lyttkens
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 274 sidor. 978-91-0-014790-7
Bonnier, Bonnier 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 221 sidor. 19 cm
Bonnier, Bonnier 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 221 sidor. 20 cm
Bonnier, Bonnier 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 275 sidor. 22 cm
Bonnier 1975 Sverige, Stockholm 275 sidor.