Fader vår - Sagor

Författare
Gerda Ghobé
(Gerda Ghobé (Lillemor))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hall 1931 Sverige, Jönköping 32s : Ill