Fader vår - Den kristna tros- och livsåskådningen enligt Jesu förkunnelse i evangelierna sammanfattad

Författare
Johannes Ljunghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1937 Sverige, Stockholm 64s
1928 Sverige
1927 Sverige