Faengslet i junglen - Overs. fra Svensk. Berättelse om A. Judson.

Författare
Nils Hydén
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Danmark, Köbenhavn