Fagerstabrukens historia 5, Arbetare och arbetarförhållanden

Författare
(Sigvard Montelius, Gustaf Utterström, E. Söderlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1959 Sverige, Uppsala, Uppsala xiv, [1], 643 sidor. ill.