Fakta och argument 82 D. 2. D, Klart för beslut om inkomstskattereformen

Författare
Folkpartiet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkpartiet 1982 Sverige, Stockholm 6 sidor. : tab.