Faktorssubstitution i den svenska stålindustrin - en fallstudie

Författare
Maria Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Sverige, Luleå