Fale Bure - Norrland i ett globalt kulturellt perspektiv

Författare
Sten Rigedahl
(Sten Rigedahl.)
Genre
Myter, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sten Rigedahl, Vulkan cop. 2013 Sverige, Sundsvall, Stockholm 134 sidor. ill. 978-91-637-3281-2
NBV MittSverige 2007 Sverige, Sundsvall 72 sidor.: ill