Fallstudie Majorna - hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets behov och önskemål : fallstudie 2004 Göteborgs miljövetenskapliga centrum

Författare
(Josefin Axelsson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Intellecta Docusys 2005 Sverige, Göteborg, Göteborg 138 sidor. ill.