Falskt spel

Författare
Nora Roberts
(Nora Roberts översatt av Lisbet Holst.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter, Scandbook 1989 Sverige, Malmö, Falun 354 sidor. 18 cm
Richter, Scandbook 1988 Sverige, Malmö, Falun 354 sidor. 19 cm