Familjekänslan

Författare
Janine Boissard
(Janine Boissard övers.: Kitty Knös.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum, Centraltr. 1979 Sverige, Stockholm, Borås 253 sidor. 22 cm