Familjekrogen - en bok om Gondolen

Författare
Viggo Cavling
(Text: Viggo Cavling, Leif Holmkvist, Janne Sundling foto: Sören Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Viggo Cavling 2013 Sverige, Stockholm, Slovenien 201 sidor. ill. 22 cm 978-91-981114-0-8