Familjen och nätet

Författare
Seymour Papert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Daidalos 1999 Sverige, Göteborg
Daidalos, Mediaprint 1999 Sverige, Göteborg, Uddevalla 215 sidor. 21 cm