Family violence from a global perspective - a strengths-based approach

Författare
(Editors Sylvia M. Asay, University of Nebraska, Kearney, John DeFrain, University of Nebraska, Lincoln, Marcee Metzger, Voices of Hope, Bob Moyer, Family Violence Council.)
Genre
Fallstudier
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SAGE Publications, Inc. 2013 USA, Thousand Oaks, CA 298 sidor. : ill. 978-1-4129-9933-5