Fanatismen, eller puritanerne i Skottland - dram i fem akter efter Walter Scotts roman Old mortality

Författare
Walter Scott, Sir
(Af J. A. F.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1838 Sverige, Stockholm 141 sidor.