Fang oder Schweigen - Gedichte

Författare
Sabine Gruber
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wieser 2002 Österrike, Klagenfurt 69 sidor. 19 cm 3-85129-380-0