Fanny Alving - En studie till sextioårsdagen

Författare
Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trosa bokh. 1934 Sverige, Trosa 40s : Ill