Fantasier af en konstälskande klosterbroder. Öfversättning af L.A. Ekmarck. =Anon.= Strengnäs, tryckt hos C.E. Ekmarck, 1812, på eget förlag

Originaltitel
Fantasien über die Kunst
Författare
Wilhelm Heinrich Wackenroder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Ekmark 1812 Sverige, Strängnäs 204 sidor. =(s. 201-02 opag., 203/204 blank).= 12:o(6).