Fantasilådan - pjäs för barn

Författare
Else Fisher Bergman
(Else Fisher.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs stadsteater 1968 Sverige, Göteborg 56 sidor.