Fantasins underland - myt och idé i den fantastiska berättelsen = The wonderland of fantasy : myth and ideology in fantasy literature

Författare
Ying Toijer-Nilsson
(Ying Toijer-Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS-förl., Ljungberg 1981 Sverige, Stockholm, Klippan 238 sidor. 21 cm
EFS-förl. 1981 Sverige, Stockholm [2], 21 sidor. 91-7080-482-6