Fantomaten - haptiska gränssnitt ger nya möjligheter för blinda personer

Författare
Calle Sjöström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning, Lunds tekniska högskola 1997 Sverige, Lund 56 sidor. : ill.
1996 Sverige, Lund 22 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan