Farmakologiska principer - lärobok i farmakologi för universitet och högskolor

Författare
Sune Rosell
(Sune Rosell, Bengt Danielsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LIC 1990 Sverige, Solna 480 sidor. : ill., diagr., tab. 26 cm 91-7584-227-0
Tandläkarförl., Lagerblad 1984 Sverige, Stockholm, Karlshamn 480 sidor. diagr., ill., tab. 26 cm
Tandläkarförl. 1980 Sverige, Stockholm 477 sidor. : diagr., ill., tab. 26 cm 91-85174-11-4
Sveriges tandläkarförb. 1977 Sverige, Stockholm 429 sidor. : ill., tab. 26 cm 91-85174-08-4
Sveriges tandläkareförb. 1974 Sverige, Stockholm 333 sidor. : ill., tab. 91-85174-01-7