Farmor och vår Herre

Författare
Hjalmar Bergman
(Svenska Riksteatern, 1988.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Riksteatern 1988 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 144 sidor.
Svenska Riksteatern 1988 Sverige, Solna 144 sidor.
1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 96 sidor.
Malmö stadsteater 1981 Sverige, Malmö 157 sidor.
Upsala-Gävle stadsteater 1979 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Uppsala 142 sidor.
Stadsteatern 1964 Sverige, Göteborg 126 sidor.
Stockholms stadsteater 1963 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 154 sidor.
Sveriges radio 1956 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 69 sidor.
Folmer Hansen 1950-talet? Sverige, Solna 96 sidor.
Göteborgs stadsteater 1940 Sverige, Göteborg 126 blad
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan