Farmors present

Författare
Gerda Ghobé
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1955 Sverige, Stockholm 16s : Ill