Farmors present

Författare
Gerda Ghobé
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1939 Sverige, Stockholm 16s : Ill