Farsta församlings historia D. 2, "Glädjestunder och bekymmerstider" - åren 1957-65

Författare
John Evaldsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Farsta församling 2001 Sverige, Farsta 31 sidor.