Fartygslämningar på Blasieholmen - arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll samt särskild arkeologisk undersökning, RAÄ 103:1 m. fl., Stockholm 3:42, Stockholm stad, Stockholms län, Uppland

Författare
Jim Hansson
(Jim Hansson och Karin Sundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska museet 2014 Sverige, Stockholm 148 sidor. : ill.