Fasader i Göteborg - hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet

Författare
Hans Hammarskiöld
(Foto: Hans Hammarskiöld text: Gunilla Linde Bjur inledande essä: Viveca Lärn)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gedin 1996 Sverige, Stockholm 144 sidor. : ill. 30 cm 91-7964-195-4