Fascism och klassherravälde - förtryckets historia 1789-1982 : bidrag till karakteristiken av repressiv härskarteknik

Författare
Gunnar Gunnarson
(Gunnar Gunnarson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Kristianstads boktr. 1983 Sverige, Stockholm, Kristianstad 320 sidor., [16] pl.-bl. 22 cm