Fastbränsleeldning i villapannor - verkningsgrad vid direkteldning respektive ackumulatoreldning

Författare
Lars Rudling
(Lars Rudling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Svenskt tryck 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 84 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör 1987 Sverige, Stockholm 84 sidor. (85 sidor.) : ill., diagr., tab. 25 cm