Fastighets- och bostadsräkningen i ... den 8 december 1920 - Tabellbilagor : Befolkningsstatistik

Genre
Statistik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Finland, Helsingfors